Aktualnie kondycja Unii Europejskiej

Chociaż Unia Europejska jest teraz w kryzysie gospodarczym, to jednak nie jest powiedziane, że nadal nie jest silną organizacją. Przecież skupiła wokoło siebie wiele bogatych państw. Ciągle UE jest federacją szalenie bogatych państw.
Naturalnie nie wszystkie są bardzo zamożne, ale w porównaniu z chociażby większości krajów w Afryce, to i tak UE to potęga. I chociaż w ostatnim czasie wolno się rozwija, a przynajmniej w porównaniu z choćby niektórymi azjatyckimi krajami, to musimy mieć na uwadze, że to w dalszym ciągu Chiny gonią nasz kontynent. Choć oczywiście nie jest powiedziane, iż UE jest idealną organizacją. Moim zdaniem Unia Europejska to świetny pomysł – nawet po złączeniu jesteśmy mniejsi, niż Chiny czy Indie, więc tylko jako zwarta organizacja jakoś się liczymy.
Jednakże bardzo dużym minusem tej organizacji jest najzwyczajniej to, że jest mocno zbiurokratyzowana. Dzięki biurokracji, Chiny oraz inne potęgi – albo aspirujące do ich miana, dużo szybciej nas gonią. To niedobrze, bo w końcu w interesie Europy jest to by UE ciągle była potęgą. I naturalnie tak będzie, lecz trudno jednoznacznie powiedzieć czy np. problem dużego bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi, bardzo szybko zostanie zażegnany. Może Europę czeka los choćby Włoch, a więc co prawda bogatego kraju, który jednakże ma duże problemy z funkcjonowaniem? Trudno w jednoznaczny sposób rzec…
słowa kluczowe: Edukacja i informacje, Nauka i Wiedza, Nauka, Wiedza i Szkoła.

Pozostałe artykuły: